Consultanţă în afaceri

Pe parcursul activităţii sale Priminfo-Grup şi-a creat imaginea unei companii ce oferă soluţii optimale în vederea minimizării riscurilor, dar şi de creare a perspectivelor de dezvoltare a businessului clienţilor.

Emiterea concluziilor şi recomandărilor are la bază metode şi principii de analiză şi evaluare complexă a tuturor factorilor ce influenţează direct sau indirect un proces din activitatea economico-financiară a clientului sau businessul în ansamblu. Evaluarea impactului diferitor factori şi riscuri este un atribut indispensabil în elaborarea recomandărilor necesare în procesul decizional al clientului.

Priminfo-Grup propune specialiştii potriviţi la momentul potrivit care, în virtutea observării atente şi detaliate a schimbărilor şi tendinţelor în reglementarea mediului de afaceri, pot oferi asistenţa profesională bine documentată şi oportună.

Sugerăm clienţilor noştri informaţii strategice cu privire la identificarea şi exploatarea celor mai avantajoase oportunităţi şi schimbări ale pieţei în care aceştia operează.

Noi, Priminfo-Grup suntem siguri că, deşi schimbările rapide în mediul de afaceri sunt general valabile, problemele pentru fiecare client al nostru necesită o abordare şi o soluţie personalizată. Relaţia cu fiecare client este dezvoltată începând de la o platformă liberă, pe care împreună, construim strategii de dezvoltare şi colaborare. Această cooperare este globalizată excelent în motto-ul companiei noastre: “Nu putem schimba direcţia vântului, dar ştim să poziţionăm corect pânzele”.

Serviciile noastre de consultare în afaceri vizează:

  • acordarea suportului real managementului companiei în procesul de luare a deciziilor de diferit ordin;
  • analiza economico-financiară a activităţii entităţii şi evaluarea influenţei factorilor interni şi externi asupra dezvoltării companiei;
  • acordarea politicii manageriale la cerinţele legislaţiei în vigoare întru prevenirea riscurilor cu potenţial maxim de influenţă asupra activităţii companiilor private;
  • acordarea suportului necesar la elaborarea planului şi strategiei de dezvoltare economică a activităţii clientului;
  • identificarea şi recomandarea celor mai avantajoase oportunităţi de dezvoltare specifice domeniului de activitate a întreprinderii;
  • oferirea  soluţiilor optime în vederea minimizării riscurilor de diferit gen în afaceri (economic, legislativ şi de percepere) etc.

 

Priminfo-Grup – suportul de care aveţi nevoie!