Audit

Audit general

Noi suntem cei care cunoaştem cel mai bine că încrederea  acţionarilor, asociaţilor şi investitorilor este fundamentală pentru orice instituţie. Tocmai de aceea, oferim servicii de audit cu garantarea>>>

Auditul instituţiilor financiare

Conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, dările de seamă financiare anuale, conturile şi registrele Băncii Naţionale sunt supuse auditului extern anual, în conformitate cu Standardele>>>

Auditul societăţilor de asigurare

Sectorul asigurări este unul specific, mai cu seamă în R. Moldova unde, la moment, pot fi observate anumite schimbări. Pentru a conferi un aspect calitativ acestor schimbări este indispensabilă >>>