Cerificate şi licenţe

Licenţă Priminfo-Grup

(din octombrie 2017 activitatea de audit nu este licențiată, Legea nr.185/2017, MO nr.371-382/27.10.2017)

Certificate de calificare ale auditorilor