Suport Operativ şi Soluţii /SOS/

În condiţiile actuale fiecare companie trebuie să fie pregătită pentru situaţii neordinare, ce presupun luarea unor decizii prompte. Deşi în R. Moldova acestor aspecte, de regulă, nu li se acordă atenţia necesară şi, de cele mai multe ori, top-managementul companiilor le ignoră, acestea sunt parte a activităţii de business.

Aşa cum istoriei nu-i poate fi aplicat condiţionalul „dacă”, parcursul unei companii ar trebui construit astfel, încât privind în urmă să nu aveţi regrete legate de un „dacă” generat de decizii ad-hoc ce au schimbat bunul mers al companiei.

Deciziile referitoare la aspectele economico-financiare ale unei întreprinderi presupun un grad sporit de cunoaştere a tuturor prevederilor legale, rapiditate în analiza tuturor factorilor ce pot schimba datele situaţiei, dar cel mai important, luarea unor decizii fără marjă de eroare.

Să fie lăsat acest aspect doar pe seama contabililor şi/sau a directorilor financiari din cadrul companiei care, oricum, sunt împovăraţi? Posibil, top-managementul ar putea lua astfel de decizii? Desigur. Însă, fără o abordare profesionistă şi prudentă, directoratul companiei poate lua decizii riscante în cazul unor situaţii limită cum ar fi: prevederi contractuale atractive la prima vedere, însă, cu sens ambiguu; controale specifice ale inspectoratului fiscal sau altor organe cu funcţii de control, unde, cele mai oportune sunt discuţiile de la profesionist la profesionist etc.

Reieşind din cerinţele pieţei, compania Priminfo-Grup a creat un departament responsabil de acordarea serviciilor şi soluţiilor operative cum ar fi:

  • analiza în mod prioritar a prevederilor contractuale şi oferirea în regim de urgenţă a explicaţiilor referitoare la riscurile ce pot fi generate de unele neclarităţi legislative sau alte aspecte cu dublă interpretare;
  • recomandări în regim de urgenţă în procesul de luare a deciziilor de diferit ordin;
  • asistenţa şi suportul multilateral în procesul controalelor fiscale sau altor controale ale aspectelor economico-financiare ale companiei;
  • consultanţa operativă pentru evitarea diverselor erori şi/sau depăşirea riscurilor generate de activitatea economico-financiară etc.

 

Urgenţa nu înseamnă neapărat risc!

 

Priminfo-Grup – suportul de care aveţi nevoie!