Auditul instituţiilor financiare

Conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, dările de seamă financiare anuale, conturile şi registrele Băncii Naţionale sunt supuse auditului extern anual, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, efectuat de către o organizaţie de audit extern, cu renume şi cu experienţă recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale şi al instituţiilor financiare internaţionale. Concomitent, Legea instituţiilor financiare stabileşte cerinţe privind obligaţiunea băncilor de a contracta o companie de audit independentă acceptată de Banca Naţională, care pe lângă alte atribuţii va întocmi un raport despre activitatea ei anuală şi un aviz despre veridicitatea cu care dările de seamă reflectă starea ei financiară.

Deşi este un domeniu care presupune poate cel mai înalt grad de profesionalism în sfera auditului, Priminfo-Grup deţine actele, cunoştinţele şi capacităţile necesare realizării auditului în acest sector. Realizăm auditul instituţiilor financiare prin prisma unei examinări profesionale şi independente a situaţiilor financiare anuale ale băncilor.

Efectuăm audit financiar în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (SIA) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), armonizate cu cerinţele de reglementare impuse de legislaţia naţională specifică domeniului bancar.

Indiferent, că este impus sau voluntar, auditul situaţiilor financiare anuale supune entităţile unui test sever, obiectiv şi sistematizat. Paralel realizării sarcinii de bază a auditului referitor la confirmarea situaţiilor financiare ale unei instituţii bancare, mai punem accentul şi pe determinarea eventualelor riscuri care pot afecta viitorul unei bănci şi identificarea soluţiilor pentru diminuarea şi evitarea acestora.

Priminfo-Grup – suportul de care aveţi nevoie!