Consultanţă contabilă

Schimbările din sfera legislaţiei contabile generează noi provocări companiilor indiferent de domeniul în care activează. Având în vedere evoluţia rapidă din ultimii ani a sistemului contabil din R. Moldova, pentru multe entităţi este o adevărată  provocare să ţină pasul cu noile reglementări şi standarde specifice.

Rolul contabilităţii financiare în prezentarea informaţiilor în mod corect este cu atât mai importantă, cu cât acestea oferă o imagine veridică a activelor, pasivelor, situaţiei financiare, profitului sau pierderilor entităţii. Astfel că nu mai este loc de dubii privind importanţa unei consultaţii contabile corecte, prompte şi profesioniste.

Echipa noastră de experţi este în măsură să acorde consultanţă clienţilor pentru problemele ce derivă din adoptarea într-un trecut nu prea îndepărtat a noilor acte normative cum ar fi  Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF) şi, recent a Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC).

Departamentul Consultanţă Contabilă al Priminfo-Grup a fost organizat astfel încât să satisfacă cerinţele clienţilor în materie de asistenţă contabilă la cel mai înalt nivel. Situaţiile financiare ale clienţilor noştri vor fi racordate la Legea contabilităţii, SNC şi/sau SIRF, precum şi alte acte legislative în vigoare.

Echipa noastră lucrează în strânsă colaborare cu clienţii pentru a le asigura cele mai bune recomandări privind structurarea optimă a informaţiilor contabile, în parte, şi financiare, în ansamblu.

Serviciile noastre vizează:

  • analiza metodelor de contabilitate utilizate şi recomandarea celor mai optime forme de organizare a evidenţei contabile a întreprinderii;
  • suport şi consultanţă în cadrul soluţionării diverselor problemele din procesul de ţinere a evidenţei contabile, inclusiv şi celor ce pot apărea la trecerea la noile standarde de contabilitate şi noului plan de conturi;
  • oferirea recomandărilor în elaborarea unei politici eficiente de evidenţă contabilă;
  • verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile şi veridica calificare a operaţiunilor care afectează patrimoniul societăţii;
  • asistenţa în implementarea soluţiilor optime privind: contabilitatea financiară, de gestiune, evidenţa personalului, raportarea managerială etc.

 

Priminfo-Grup – suportul de care aveţi nevoie!