Diagnostic şi optimizare fiscală

La ora actuală tot mai mulţi antreprenori solicită companiei Priminfo-Grup auditarea întreprinderii. Toate acestea pentru a evita eventuale probleme cu statul la capitolul corectitudinii achitării impozitelor. însă, în cadrul unor prime consultări referitor la stabilirea scopului exact al auditului, deseori, se ajunge la concluzia că, de fapt, întreprinderea are nevoie de diagnostic fiscal şi nu de audit, dat fiind faptul că se doreşte exclusiv verificarea corectitudinii calculării şi achitării impozitelor şi taxelor la buget şi nimic mai mult.

în multiple cazuri, antreprenorul îşi doreşte minimizarea impozitelor pe care le achită, însă într-o manieră corectă din punct de vedere legal. Profesional vorbind, acesta solicită raţionalizarea obligaţiilor faţă de buget sau cele fiscale. în astfel de situaţii informăm clienţii că aceste optimizări pot fi realizate în condiţiile combinării mai multor metode de diagnostic, analiză şi planificare fiscală, respectând obligatoriu normele legale reglementate de Codul fiscal şi alte acte legislative şi normative din domeniu.

în contextul celor  menţionate, serviciile noastre la acest compartiment cuprind:

  • diagnostic privind corectitudinea calculării, declarării şi achitării la buget a impozitelor şi taxelor de către întreprindere;
  • analiza şi corelarea datelor contabilităţii financiare cu indicatorii rapoartelor (dărilor de seamă) fiscale;
  • optimizarea şi planificarea impozitelor şi taxelor ţinând cont de specificul activităţii întreprinderii, reglementările legale, factorii de influenţă şi riscurile aferente.

 

Priminfo-Grup – suportul de care aveţi nevoie!