Proiectul legii privind Serviciul Fiscal de Stat a fost publicat pentru consultări publice

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) urmează să fie învestit cu drepturi şi atribuţii de agent constatator al infracţiunilor economico-financiare şi infracţiunilor care implică nemijlocit executarea obligaţiilor fiscale faţă de buget, conform proiectului de lege privind Serviciului Fiscal de Stat, publicat pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor.

Responsabili din cadrul Ministerului Finanţelor sunt de părere că noile atribuţii ale SFS vor asigura continuitatea în acţiunile de examinare şi constatare a cazurilor de evaziune fiscală, care constituie temei de pornire a urmăririi penale.

Totodată, proiectul de lege menţionat prevede reformarea Fiscului şi a inspectoratelor fiscale teritoriale şi crearea unui organ unitar de administrare fiscală - Serviciul Fiscal de Stat, cu statut de persoană juridică.

Autorii proiectului consideră că aceste modificări vor contribui la eficientizarea activităţii Fiscului şi vor asigura tratarea univocă a contribuabililor şi a legislaţiei fiscale.

Proiectul legii privind Serviciul Fiscal de Stat mai stabileşte modul de elaborare şi aprobare a structurii şi a limitei de personal. În particular, se propune ca Guvernul să stabilească doar efectivul-limită al Serviciului Fiscal de Stat, iar atribuţiile de aprobare şi modificare a structurii să fie în competenţa Directorului Serviciului Fiscal de Stat.