Numărul instituţiilor cu funcţii de control va fi redus

Guvernul a aprobat unele ajustări şi modificări la cadrul normativ, în special la Legea nr. 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, care prevăd reducerea esenţială a numărului organelor cu funcţii de control. Astfel, din 33 de instituţii de control existente în prezent, vor rămâne doar 11, precum şi 5 regulatori independenţi.

Reforma sistemului controalelor de stat a fost pornită acum câteva luni prin instituirea moratoriului asupra controlului de stat şi aprobarea amendamentelor la procedurile de control.

O inovaţie a reformei sunt reguli mai dure pentru cei care iniţiază şi efectuează controlul, dar şi sancţionarea dură a acestora, inclusiv cu amendă, în caz de abuzuri. O altă novaţie ar fi crearea Consiliilor de soluţionare a disputelor în cadrul tuturor organelor de control, cu implicarea reprezentanţilor comunităţii de afaceri.

Totodată, reforma presupune comasarea organelor de control după domeniile specifice şi tipurile de riscuri, cu o transparenţă a planurilor anuale de controale, criteriilor de risc stabilite, cu un proces continuu de analiză şi evaluare a riscurilor, fiind excluse chiar cele mai mici dublări a ariilor de competenţă.