Cresterea de capital prin prismă a multiple tranzacții cu bunuri - active de capital

In condițiile apropierii termenului de declarare a veniturilor în scopuri fiscale, destul de frecvent apar solicitări de a explica principiile de calcul a creșterii de capital cînd persoana a avut mai multe operațiuni de procurare și înstrăinare de bunuri ce reprezintă active de capital.

 

De exemplu, într-un caz recent, un cetățean a donat feciorului un apartament care prin contractul de donație a fost transmis la valoarea de 1 253 450 lei, ceia ce, de fapt, reprezinta prețul de piață la momentul donării. Cu 6 ani în urmă apartamentul în cauză a fost procurat la preț de 978 500 lei. Concomitent, cetățeanul în cauză a mai vîndut un automobil Opel la preț de 52 000 lei procurat anterior la prețul de 85 000 lei. De asemenea,  pe parcursul anului fiscal acesta a procurat alt automobil Honda la preț de 268 450 lei.

 

Adresîndu-se specialiștilor companiei Priminfo Grup persoana respectivă a întrebat daca are sau nu dreptul de a micșora creșterea de capital în sumă de 274 950 lei (1253450 lei – 978500 lei) obținută de la înstrăinarea prin donație fiului sau a apartamentului, cu pierderea de capital obținută în rezultatul vînzării automobilului Opel în mărime de 33 000lei (52000 lei – 85000 lei), precum și cu suma de 268 450 lei cheltuită la procurarea automobilului Honda. În viziunea adresatului cresterea de capital în valoare de 274 950 lei este mai mică decît suma totală de 301 450 lei, ce include pierderea de capital în valoare de 33 000 lei și suma de 268 450 lei cheltuită la procurarea ultimului automobil.

 

De fapt, ținînd cont de prevederile Codului fiscal, persoanei i s-a explicat, că suma cheltuită la procurarea unui activ de capital nu poate fi definită ca pierdere de capital, deoarece, de regulă, aceasta apare doar la înstrainarea activului de capital și doar în cazul cînd activul a fost instrăinat la o valoare mai mică decît cea de procurare.

În cazul nostru, creșterea de capital ar fi fost micșorată doar cu pierderea de capital în mărime de 33 000 lei obținută de la vînzarea automobilului Opel.

Însă, în situația dată, cetățeanul nu a obținut creștere de capital impozabilă, dat fiind faptul, că creșterea sau pierdera de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul unui contract de donație între rude de gradul I. (După cum s-a menționat anterior donația a fost efectuată feciorului contribuabilului, care reprezintă rudă de gradul I a acestuia.)

 

În cumulul celor expuse mai sus, echipa Priminfo Grup recomandă și consideră binevenit ca orice situație din domeniul impozitării, și nu doar, să fie pusă în sarcina specialiștilor din domeniu, care, în final, vor oferi o soluție ce rezultă din prevederile legale și nu din careva deducții sau viziuni personale, ori cele din urmă în multiple cazuri diferă de la persoană la persoană și, de regulă, nu în toate cazurile se bazează întegral pe cadrul legal.