Auditul societăţilor de asigurare

Sectorul asigurări este unul specific, mai cu seamă în R. Moldova unde, la moment, pot fi observate anumite schimbări. Pentru a conferi un aspect calitativ acestor schimbări este indispensabilă aplicarea mai multor instrumente. Unul dintre aceste elemente necesare maturizării pieţei de asigurări din R. Moldova este şi cel al auditării acestor entităţi.

Priminfo-Grup deţine actele şi cunoştinţele necesare pentru realizarea auditului participanţilor profesionişti pe piaţa de asigurări. Majoritatea dintre acestea sunt Societăţi pe Acţiuni – acţionarii cărora pun un accent sporit pe transparenţă în activitatea companiei de asigurare.

Astfel, suntem capabili să verificăm situaţiile financiare ale asigurătorului (reasigurătorului) în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Standardele Internaţionale de Audit şi să înaintăm asigurătorului (reasigurătorului) raportul de audit în strictă conformitate  cu Legea cu privire la asigurări şi alte acte nomative ce reglementează piaţa financiară nebancară.

Priminfo-Grup – suportul de care aveţi nevoie!