Agenții economici vor fi scutiți de controale de stat timp de trei luni

Proiectul de lege privind moratoriul asupra contoalelor de stat, ce prevede instituirea unui moratoriu de trei luni asupra verificărilor agenților economici, a fost adoptat în prima lectură de către Parlament. Documentul va intra în vigoare după ce va fi adoptat în lectura a doua.

Potrivit notei informative anexate la proiect, moratoriul se instituie ”asupra oricărui control exercitat de organele statului pentru o perioadă de trei luni, reglementat prin orice act normativ”. Documentul prevede introducerea moratoriului ”asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, vamal, privind calitatea produselor/serviciilor, sănătatea publică, a parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, sanitare și de apărare împotriva incendiilor, planificat sau inopinat, efectuate la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de păstrare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător”.

De asemenea, organelor abilitate cu funcții de control li se interzice orice acțiune în ce privește ridicarea bunurilor și a obiectelor purtătoare de informații, aplicarea sechestrului sau sigiliului pe bunuri, încăperi sau orice alte obiecte.

Sunt prevăzute, totuși, situații când efectuarea controlului de stat va fi inevitabilă. Astfel, în cazurile în care există un pericol iminent pentru viață, sănătate, securitatea economică a statului și mediu, organul abilitat cu funcții de control adresează Ministerului Economiei un demers privind inițierea procedurii de control de stat la fața locului. În astfel de situații acțiunile organelor de control trebuie să fie justificate.

În același timp, prevederile legii nu se aplică la controalele efectuate în cadrul procesului penal, de Banca Națională a Moldovei și Curtea de Conturi. Totodată, nu se aplică moratoriu la controalele efectuate la cererea persoanelor fizice şi juridice care solicită eliberarea, prelungirea autorizațiilor, licențelor, certificatelor și altor documente permisive, precum și la cererea consumatorilor de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora.

Guvernul a deschis o linie de telefon, la care agenții economici pot relata despre abuzurile din partea organelor de control. Telefonul (022) 823-823 funcţionează, în zilele lucrătoare, în intervalul orelor 08.00 - 17.00.

Proiectul de lege poate fi găsit aici.