Sincere felicitări cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului bancar!

Stimaţi lucrători din sistemul bancar,

Cu ocazia sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorului bancar, Vă adresăm, cele mai  sincere felicitări şi frumoase urări de bine.

Un sistem financiar dezvoltat şi stabil reprezintă o condiţie necesară pentru o creştere economică durabilă. Tocmai de aceea, Compania Priminfo-Grup ţine să aprecieze rolul sistemului bancar în calitate de catalizator al reformelor necesare economiei de piaţă. Merită de menţionat că aceste schimbări benefice nu ar fi posibile fără aportul fiecărui angajat din acest important şi vast sistem.

Vă urăm noi performanţe şi realizări, precum şi mult succes în activitatea Dumneavoastră consacrată dezvoltării continue a economiei.

Cu profund respect,

Viorel Dandara,

Director Priminfo-Grup.