Analiză şi expertiză financiară

Ascensiunea unei întreprinderi şi performanţele acesteia depind esenţial de argumentarea şi oportunitatea deciziilor manageriale.

Elaborarea şi adoptarea unor decizii necesită a fi bine chibzuite şi bazate pe analiza minuţioasă şi multilaterală a informaţiilor, bazelor de date şi rapoartelor financiare generate din evidenţa contabilă, în particular, dar şi alte surse de informaţie economico-financiară, în general.

Doar prin aplicarea procedurilor şi metodelor de analiza financiară e posibil de a asigura un sprijin calitativ managerilor, investitorilor şi creditorilor în elaborarea şi fundamentarea deciziilor.

Priminfo-Grup propune:

  • analiza venitului din vânzări şi a factorilor de influenţă a acestuia;
  • analiza formării şi repartizării profitului;
  • analiza situaţiei patrimoniale, rentabilităţii, solvabilităţii şi lichidităţii, inclusiv în cadrul acordării creditelor şi împrumuturilor;
  • analiza pieţei în scopul iniţierii şi/sau dezvoltării unei afaceri;
  • analiza şi expertiza financiară a nivelului de influenţă a factorilor intern şi/sau externi asupra activităţii companiei etc.

 

Priminfo-Grup – suportul de care aveţi nevoie!