Nu putem schimba direcţia vântului, dar ştim să poziţionăm corect pânzele

Cresterea de capital prin prismă a multiple tranzacții cu bunuri - active de capital

In condițiile apropierii termenului de declarare a veniturilor în scopuri fiscale, destul de frecvent apar solicitări de a explica principiile de calcul a creșterii de capital cînd persoana a avut mai multe operațiuni de procurare și înstrăinare de bunuri ce reprezintă active de capital.>>>

Aplicarea TVA la serviciile avocatului nerezident prestate unei entități rezidente a Republicii Moldova

În prezent, tot mai multe entități recurg la serviciile juridice ale avocaților nerezidenți ai Republicii Moldova. Fie că acestea sunt necesare în cadru anumitor raporturi de drept internațional sau național, important pentru contabili și auditori este aplicarea corectă a taxei pe valoarea adăugată în aceste cazuri.>>>

Felicitări cu Ziua Contabilului!

Stimaţi contabili! Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Contabilului, consemnată anual la 4 aprilie, echipa Priminfo-Grup aduce sincere felicitări tuturor colaboratorilor ce activează în acest domeniu! >>>

Felicitări cu Ziua internaţională a femeii

Mult stimate doamne, domnişoare şi colege!

Cu prilejul acestei frumoase sărbători – Ziua internaţională a femeii, Vă urăm ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să Vă însoţească pretutindeni! >>>

Moratoriul asupra controlului de stat a fost prelungit pentru încă trei luni

Guvernul a prelungit, cu încă trei luni, moratoriul asupra controlului de stat, începînd cu 1 iulie 2016.
Prelungirea moratoriului vine să susţină reforma sistemului controalelor de stat şi urmează să permită oamenilor de afaceri să activeze fără presiuni, până la intrarea în vigoare a modificărilor legislative >>>

Numărul instituţiilor cu funcţii de control va fi redus

Guvernul a aprobat unele ajustări şi modificări la cadrul normativ, în special la Legea nr. 131 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, care prevăd reducerea esenţială a numărului organelor cu funcţii de control. Astfel, din 33 de instituţii de control existente în prezent, vor rămâne doar 11, precum şi 5 regulatori independenţi. Reforma sistemului controalelor de stat a fost pornită acum câteva luni prin instituirea moratoriului asupra controlului de stat şi aprobarea amendamentelor la procedurile de control. >>>

Persoanele juridice care achită salariul ”în plic” vor plăti o amendă de până la 75 mii de lei

Amenzile pentru achitarea salariului ”în plic” vor fi majorate până la 25 mii de lei, pentru persoanele fizice, şi până la 75 mii de lei, pentru persoanele juridice, potrivit unui proiect de modificare a legislaţiei în vigoare aprobat de Guvern. >>>

Guvernul a aprobat proiectul Bugetului de stat pentru anul 2016

Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2016 la venituri în sumă de 31,37 miliarde de lei şi la cheltuieli în valoare de 35,56 miliarde de lei, cu un deficit în sumă de 4,18 miliarde de lei. >>>

Paşte fericit!

BUCURIA vine din lucruri mărunte, LINIŞTEA vine din suflet, CĂLDURA SĂRBĂTORILOR vine din inimile noastre!

În prag de sărbătoare, Vă dorim să Vă bucuraţi împreună cu cei dragi de semnificaţia sfântă a acestor zile luminoase. >>>

Proiectul legii privind Serviciul Fiscal de Stat a fost publicat pentru consultări publice

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) urmează să fie învestit cu drepturi şi atribuţii de agent constatator al infracţiunilor economico-financiare şi infracţiunilor care implică nemijlocit executarea obligaţiilor fiscale faţă de buget, conform proiectului de lege privind Serviciului Fiscal de Stat, publicat pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor >>>

Felicitări cu Ziua internaţională a femeii

Mult stimate doamne, domnişoare şi colege!

Cu prilejul acestei frumoase sărbători – Ziua internaţională a Femeii vă felicităm din tot sufletul şi vă mulţumim pentru frumuseţea şi gingăşia cu care ne înconjuraţi, pentru bunăvoința, sensibilitatea de care daţi dovadă în fiecare zi, pentru atmosfera caldă >>>

Agenții economici vor fi scutiți de controale de stat timp de trei luni

Proiectul de lege privind moratoriul asupra contoalelor de stat, ce prevede instituirea unui moratoriu de trei luni asupra verificărilor agenților economici, a fost adoptat în prima lectură de către Parlament. Documentul va intra în vigoare după ce va fi adoptat în lectura a doua >>>